Afspraken over huurwoningen in 2021

Uitslag Huurdersonderzoek de Maren, maart 2021.
25 april 2021

Afspraken over huurwoningen in 2021

De gemeente, woningstichtingen en huurdersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt om het wonen in een huurhuis te verbeteren. De organisaties gaan vanaf 2021 bezig met verschillende dingen voor huurders en hun huizen.

Algemene verbeteringen

Sociale huurwoningen worden vernieuwd in de komende jaren. Denk aan:
• Huizen veiliger maken voor aardbevingen.
• Huizen duurzamer maken zodat ze langer meegaan.
• Huizen aanpassen aan nieuwe behoeften van huurders.
Daarnaast werken woningstichtingen en de gemeente samen om huurschulden te voorkomen.

Woningstichting Wierden en Borgen

Wierden en Borgen laat zien in welke buurten inwoners veel geld betalen aan gas en licht. Zo wordt duidelijk welke huizen als eerste duurzamer gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld door betere isolatie.

Woongroep Marenland

Er worden nieuwe regels voor huren gemaakt. Daarnaast vindt Marenland jongeren die sociaal huren extra belangrijk in 2021.

Woningstichting SUW en De Delthe

Deze beide woningstichtingen vragen hun huurders of kleine aanpassingen aan het huis nodig zijn waarmee wonen op hogere leeftijd makkelijker wordt.
De Delthe zoekt samen met de gemeente uit of ze geld kunnen steken in verwaarloosde huizen. Misschien kunnen ze vervangen worden door nieuwe huurhuizen. SUW gaat met 300 huurders in Uithuizen in gesprek over het opknappen van huizen vanwege aardbevingen.

Woonzorg Nederland

Woonzorg maakt een plan om het Wonen met een Plus in Eenrum en Uithuizen uit te breiden. In Baflo bestaat dit al: inwoners kunnen ook gebruik maken van het Noaberhuus in het woonzorgcentrum Viskenij.

Huurdersorganisaties

Naast de 5 woningstichtingen doen ook deze huurdersorganisaties mee aan de afspraken:

Huurdersverenigingen:

  • Uithuizen
  • De Maren
  • De Delthe
  • De Huurder
  • De Marne-de Terpen
    • Huurdersplatform Bedum-ten Boer