Ledenvergadering 2017

tekenen samenwerkingsovereenkomst De Maren en Woongroep Marenland 15-02-2017
20170215_202801
20170215_203019_2
20170215_202827
20170215_202947
20170215_202957

Persbericht

Huurdersvereniging De Maren en Woongroep Marenland tekenen samenwerkingsovereenkomst.

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van De Maren in het ASWA-gebouw in Appingedam hebben De Maren en Woongroep Marenland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

De Maren is de belangenbehartiger voor de huurders van Woongroep Marenland in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum.

De aanleiding voor de nieuwe overeenkomst is o.a. de Woningwet waarin de samenwerking tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties verder wordt vormgegeven.

De Maren en Woongroep werken samen op veel onderwerpen.

De samenwerking is gericht op onderwerpen die het belang van de huurders aangaan. Actuele onderwerpen zijn de betaalbaarheid van het wonen en de aardbevingsproblematiek.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking bekrachtigd.

Noot voor de redactie: De bijgevoegde foto kunt u rechtenvrij gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Hoeber van Woongroep Marenland via tel. 06 10 95 00 11.