• Uitslag Huurdersonderzoek de Maren, maart 2021.
    In de maand maart heeft HV de Maren een onderzoek gedaan onder haar achterban. Ongeveer 360 huurders namen daar aan deel, en dat is 12,5% van […]
  • Afspraken over huurwoningen in 2021
    De gemeente, woningstichtingen en huurdersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt om het wonen in een huurhuis te verbeteren. De organisaties gaan vanaf 2021 bezig met verschillende dingen voor huurders en hun huizen.

File name : Onvrede-onderhoud-woningen-neemt-toe.pdf