Uitslag Huurdersonderzoek de Maren, maart 2021.

Afspraken over huurwoningen in 2021
29 december 2020

Uitslag Huurdersonderzoek de Maren, maart 2021.

In de maand maart heeft HV de Maren een onderzoek gedaan onder haar achterban. Ongeveer 360 huurders namen daar aan deel, en dat is 12,5% van de huurders van Marenland. De Maren is goed bekend bij de huurders. 60% van de huurders kende de huurdersorganisatie. In de top 3 van onderwerpen waar de Maren zich druk om moest maken stond met stip op nummer 1 betaalbaarheid. Goed onderhoud en een schone & nette buurt volgden op nummer 2 respectievelijk 3. Opvallend was dat wonen & zorg, de aardbevingen en verduurzaming ver achter bleven op de agenda van de huurders.

In de vragenlijst werd ook gevraagd hoe huurders in de toekomst bij het werk van de Maren betrokken zouden willen worden. De digitale kant had erg de voorkeur, meer dan 80% van de huurders heeft graag de informatie via de mail. De belangstelling om mee te doen in werkgroepen en panels was ook groot. De Maren start in mei met een digitaal panel voor de ruim 100 huurders die zich daar voor opgegeven hebben.

De winnaars van de boodschappenbon zijn: H. Brunia, G.A. Berentsen, G. de Groot, J. van der Laan en J. Boersma.